Regeling

Waarom een regeling?

Vakbekwaamheid voor het plaatsen/monteren inregelen, onderhouden en inspecteren van de afleverset, warmtemeter en inpandig leidingwerk is essentieel voor het volgens de norm goed en veilig presteren van de installatie. Daarom hebben branchepartijen een erkenningsregeling opgesteld die voldoet aan de geldende normen en eisen. Onderdeel van de erkenningsregeling zijn de eisen aan vakbekwaamheid en het geregistreerd Vakmanschap in het CRT en Vakpaspoort. Voldoe je aan alle eisen voor vakbekwaamheid, sta je geregistreerd en ben je in het bezit van de voorgeschreven gereedschappen, dan kun je (onder voorwaarde) een erkenning voor erkend installatiebedrijf afleverset aanvragen.

Kijk voor die voorwaarden op de website van InstallQ.

Geregistreerd Vakmanschap?

Geregistreerd Vakmanschap is belangrijk omdat dit laat zien dat de vaardigheden voor een goed aangelegde en veilige installatie aantoonbaar zijn vastgesteld. Opdrachtgevers kunnen naar een Bewijs van Vakmanschap vragen.

Geregistreerd Vakmanschap is daarvoor een belangrijk en herkenbaar kwaliteitslabel voor registratie in het CRT en Vakpaspoort.

Voor wie?

Voor iedereen die afleversets of warmtemeters controleert, voorbereidt, plaatst, vervangt, onderhoudt en inspecteert of inpandig leidingwerk voor het warmtenet installeert.

Bij het vaststellen van je vakbekwaamheid kun je verschillende profielen kiezen zodat dit altijd aansluit op je huidige werkzaamheden.

Opleiding en examinering

De opleidingen worden door marktpartijen verzorgd. Aansluitend op het opleidingsprogramma wordt door geaccrediteerde examenpartijen de theorietoets en het praktijkexamen afgenomen. Wanneer beide examens positief zijn afgerond, dan ontvang je het Bewijs van Vakmanschap, welke wordt geregistreerd in je persoonlijke Vakpaspoort.

Bekijk hier hoe je kunt zorgen voor erkenning van je Vakmanschap!

Bewijs van Vakmanschap

Bij het positief afronden van het examenprogramma, bestaande uit een theorietoets (niet bij Basismonteur) en een praktijkexamen, ontvangt de installatiemonteur het persoonlijke digitale Bewijs van Vakmanschap in zijn of haar Vakpaspoort.