Profieloverzicht

Alle profielen

Voor het behalen van jouw Bewijs van Vakmanschap moet je weten welk profiel bij jou past. Dit profiel vul je namelijk in voordat je start met de theorietoets en het praktijkexamen.

Basismonteur Afleverset

Je werkt zelfstandig onder toezicht en verricht werkzaamheden rondom de afleverset of warmtemeter.

 • Verrichten van (niet warmte technische) handelingen aan de afleverset of warmtemeter
 • Controleren en inregelen van binnenhuisinstallatie
 • Geeft voorlichting en instructie aan de klant
 • Zorgdragen voor veiligheid
 • Rapporteren werkzaamheden

Let op: Geen theorietoets van toepassing

Monteur Afleverset

Je werkt zelfstandig en bent verantwoordelijk voor werkzaamheden als controleren, voorbereiden, plaatsen, vervangen, onderhouden, beheren en inspecteren van de afleverset en warmtemeter

 • Controleren van opstelruimte van een afleverset
 • Controleren van functioneren binnenhuisinstallatie (voor aansluiten op warmtenet)
 • Voorbereiden vervanging van een afleverset
 • Aanbrengen primaire leidingen en montagebeugel
 • Plaatsen van een afleverset
 • Vervangen van een afleverset
 • Ombouwen van centraal warm tapwater naar individueel warm tapwater
 • Aansluiten binnenhuisinstallatie op een afleverset
 • Inregelen binnenhuisinstallatie
 • Verwisselen en/of plaatsen en kalibreren van warmtemeters van afleversets
 • Handelingen verrichten (niet warmte technische) aan de afleverset of warmtemeter
 • Controleren van levering warmtapwater bij warmtenetten
 • Controleren van het functioneren van de afleverset
 • Controleren van binnenhuisinstallatie op aanpassingen bij onderhoud aan binnenhuisinstallatie

Allround Monteur Afleverset

Je werkt zelfstandig en bent eindverantwoordelijk voor het goed en volgens specificaties installeren van de afleverset en het inregelen en functioneren van de afleverset, warmtemeter en in voorkomende gevallen het inpandig leidingwerk.

 • Kennis warmtenetten
 • Controleren van opstelruimte van een afleverset
 • Controleren van functioneren binnenhuisinstallatie (voor aansluiten op warmtenet)
 • Voorbereiden overgang van gasaansluiting naar warmtenet met indirecte aansluiting
 • Voorbereiden vervanging van een afleverset
 • Aanbrengen primaire leidingen en montagebeugel
 • Plaatsen van een afleverset
 • Vervangen van een afleverset
 • Ombouwen van centraal warm tapwater naar individueel warm tapwater
 • Aansluiten binnenhuisinstallatie op een afleverset
 • Inregelen binnenhuisinstallatie
 • Verwisselen en/of plaatsen en kalibreren van warmtemeters van afleversets
 • Handelingen verrichten (niet warmte technische) aan de afleverset of warmtemeter
 • Controleren van levering warmtapwater bij warmtenetten
 • Controleren van het functioneren van de afleverset
 • Controleren van binnenhuisinstallatie op aanpassingen bij onderhoud aan binnenhuisinstallatie
 • Onderhouden van een afleverset
 • Oplossen van storingen en/of lekkages bij de afleverset
 • Repareren en vervangen inpandig leidingwerk hoogbouw (van binnenkomst pand tot de afleversets)